Propozycje wycieczek rowerowych

Rowerzysta jedzie po ścieżce wśród pól w tle widać góry

Poniżej lista propozycji wycieczek rowerowych w postaci pętli po Małopolsce.

Uwaga! Wycieczki nie są zaznaczone w terenie i poprowadzone są po istniejących drogach o różnej jakości, często też fragmentami lokalnych szlaków rowerowych oraz budowaną sukcesywnie od lat infrastrukturą dla rowerzystów (drogi rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe). Odsyłamy każdorazowo do opisu wycieczki oraz posiłkowanie się zamieszczoną przy każdej wycieczce dokładną mapą turystyczną oraz plikami GPX. 

Polecane szlaki rowerowe znajdziecie w sekcji Szlaki w Małopolsce.
 

Mapa wycieczek na Geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (MIIP)

 

JURA I WYŻYNA MIECHOWSKA

ZACHODNIA MAŁOPOLSKA

NA POŁUDNIE OD KRAKOWA

WOKÓŁ TARNOWA

PODHALE, ORAWA, SPISZ

BESKID SĄDECKI I NISKI

Pozostałe propozycje wycieczek rowerowych