Back

Dwie dobre informacje odnośnie trasy Velo Rudawa

Dwie dobre informacje odnośnie trasy Velo Rudawa

Budowa trasy VeloRudawa w Zabierzowie obok Skały Kmity
Dziś dwie dobre informacje odnośnie budowy trasy Velo Rudawa. 

 

Budowa odcinka tej trasy między Krakowem, a Zabierzowem powoli dobiega końca. Przez obfite opady deszczy w maju, wykonawca przesunął termin prac na koniec lipca br. Teren budowy zresztą do najłatwiejszych nie należy, a zakres prac obejmuje m.in. poszerzanie pasa drogowego dla zmieszczenie dwukierunkowej drogi rowerowej pomiędzy rzeką Rudawą a drogą wojewódzką DW774. Bardzo potrzebnej na tym właśnie odcinku, właśnie ze względu na intensywny ruch samochodowy. 

Drugą dobrą informację jest to, że trwa przetarg na kontynuację tej trasu z Zabierzowa do Trzebini. Na razie jest to przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich stosownych zgód oraz opracowaniem i zatwierdzeniem projektów stałej organizacji ruchu. 

Dodatkowo przetarg obejmuje też opracowanie koncepcji programowej dla przebiegu trasy rowerowej łączącej trasę VeloRudawa z m. Czerna na terenie gm. Krzeszowice. Termin założony w przetargu to 29.05.2020, więc po niej kolejny przetarg już na samą budowę, która powinna zakończyć w roku 2021.

Detale przetargowe bit.ly/2wQZWK0 
Mapa trasy online: bit.ly/mapVRd

Fragment dokumentacji przetargowej VeloRudawa