Małopolska Droga św. Jakuba

Oznakowanie szlaku św. Jakuba, tabliczka z nazwami miejscowości i odległościami.
Małopolska Droga św. Jakuba poprowadzona jest doliną Wisły i ma związek ze średniowiecznym traktem, którym podążano już od czasów pierwszych Piastów.

W jej wyznaczeniu pomogło rozmieszczenie kościołów św. Jakuba Starszego Apostoła. Mogą one świadczyć o tym, że w średniowieczu istniał w tym miejscu szlak pątniczy do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela. Kościoły znajdowały się blisko siebie, co pozwalało na przemierzenie odcinków między nimi w ciągu jednego dnia.

W 2008 roku odtworzono pierwszy odcinek Małopolskiej Drogi św. Jakuba, z Pałecznicy przez Więcławice Stare. Cała trasa liczy niecałe 200 km i podzielona jest na 9 etapów. Szlakiem można przejść z Sandomierza do Krakowa. W poruszaniu się na szlaku pomagają specjalne znaki przedstawiające muszle św. Jakuba, będące symbolem szlaku.

Szlak wiedzie drogami gruntowymi i utwardzanymi wśród malowniczych krajobrazów, mając na trasie także ośrodki pielgrzymkowe.

Szlak małopolski wpisuje się w sieć istniejących polskich szlaków jakubowych, a te są częścią szlaków europejskich, które prowadzą do hiszpańskiego miasta Santiago de Compostela. Więcej informacji na temat szlaku można znaleźć na oficjalnej stronie. Zapraszamy także do zapoznania się z przewodnikiem