Trasa 43: Przez Dolinę Białej

Grybów, Stróże (5 km) Polna (7,5 km) Szalowa (10,5 km) Łużna (14,5 km) Pustki (16,5 km) Bobowa (27,5 km) Wilczyska (33,5 km) Grybów (39,6 km) 

39,6 km, 4h, trudność - średnia

Profil wysokościowy trasy:
43

OPIS:

Trasa o rekreacyjnym charakterze, bo dość łatwa pod względem technicznym i bez trudnych podjazdów. Podczas tej wycieczki po obrzeżach Pogórza Ciężkowickiego odwiedzimy m.in. cmentarz wojenny Pustki w Łużnej i pełną zabytków Bobową. Z centrum Grybowa (1) (2), ruszamy za zielonym szlakiem rowerowym ul. Topolową. Opuszczamy Grybów i wąskimi uliczkami wzdłuż Białej jedziemy między zabudowaniami Białej Niżnej. Po 3,5 km na skrzyżowaniu (dołącza czerwony szlak rowerowy) skręcamy w prawo przez most na Białej i udajemy się do centrum Stróży. Mijamy stadion; udając się w lewo przecinamy drogę woj. nr 981 (nieco z prawej neogotycki kościół), po czym odbijamy w prawo skos. Nieco dalej w lewo odchodzi droga, którą możemy skrócić trasę. W Polnej mijamy drewniany kościół (3), w Szalowej na obrzeżach wsi ruiny drewnianego dworu (4), a w centrum także zabytkowy drewniany kościół (5). Trzymając się głównej drogi, jedziemy do Łużnej. Tutaj opuszczamy pętlę naszej wycieczki, by udać się na górę Pustki Cisowskie z cmentarzem wojennym (6). W centrum Łużnej należy odbić w boczną drogę w lewo, zgodnie z oznaczeniami szlaków dojściowych. Wracamy do drogi wojewódzkiej, skręcamy w prawo i jedziemy do Pogwizdowa. Koło sklepu skręcamy w lewo i żółtym szlakiem rowerowym jedziemy do Bobowej. W tej wsi o charakterze miasteczka, z urokliwym rynkiem, warto zwiedzić: dwa kościoły (7) (8), synagogę i cmentarz żydowski (9)muzeum koronkarstwa (10), oraz pałac Łętowskich. Z rynku wyjeżdżamy ul. Kolegiacką, skręcamy w prawo, a za mostem na Białej w lewo, trzymając się czerwonego szlaku rowerowego. Wąskimi alejkami wracamy na drogę wojewódzką, mijamy kasztel w Jeżowie i za torami odbijamy w lewo, by obejrzeć kościół w Wilczyskach (11). Wracamy do skrzyżowania, drogą główną udajemy się w prawo, po chwili w lewo na most. Jedziemy doliną Chodorówki do Chodorowej, gdzie skręcamy w boczną drogę i przez wzgórze (392 m n.p.m.) docieramy do Siołkowej. Krótkim zjazdem wracamy do Grybowa.

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Kościół w Grybowie (1) – neogotycki, wzniesiony w latach 1909-1914.
 • Synagoga w Grybowie (2) – wybudowana w 1909 r. Od II wojny św. zaniedbana, ulegała ciągłej dewastacji. W 2007 r. została zwrócona Żydowskiej Gminie Wyznaniowej w Krakowie, która podjęła się remontu obiektu.
 • Drewniany kościół w Polnej (3) – zbudowany w poł. XVI w. Wnętrze pokryte ciekawą polichromią z XVIII w. 
 • Drewniany dwór w Szalowej (4) – wzniesiony na pocz. XX w. w otoczeniu parku podworskiego.
 • Drewniany kościół w Szalowej (5) – wybudowany w latach 1739–56. Jest rzadkim przykładem kościoła drewnianego, którego architektura jest wzorowana na murowanych kościołach barokowych.
 • Cmentarz z I woj. św. w Łużnej (6) – położony na wzgórzu Pustki. Jest największym i jednym z najpiękniejszych cmentarzy austriackich z okresu I woj. św. na terenie Galicji Zachodniej.

  Cmentarz wojskowy w Łużnej
 • Kościół pw. Wszystkich Świętych w Bobowej (7) – wybudowany w poł. XIV w. w stylu gotyckim. Wewnątrz obraz Ukrzyżowania pędzla Jacka Malczewskiego.
 • Kościół pw. św. Zofii w Bobowej (8) – wzniesiony w poł. XV w., zachował pierwotną architekturę gotycką. W ołtarzu głównym uwagę zwraca obraz patronki kościoła z trzema córkami.
 • Cmentarz żydowski w Bobowej (9) – spośród 200 znajdujących się tu macew najbardziej wyróżnia się ohel cadyka Szlomo Halberstama, twórcy szkoły talmudycznej.
 • Ośrodek koronkarstwa w Bobowej (10) – miejscowość o żywych i długich tradycjach wytwarzania koronki klockowej (Muzeum Koronkarstwa). Od 2000 r. odbywa się tu doroczny Międzynarodowy Festiwal Koronki Klockowej.
 • Drewniany kościół w Wilczyskach (11) – powstał na pocz. XVI w. Wewnątrz na uwagę zasługuje sprowadzony z Włoch cenny obraz „Zdjęcie z Krzyża” z poł. XVII w.

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX