Trasa 44: Śladami łemkowskich zabytków

Gorlice, Sękowa (4 km) Owczary (11 km) Małastów (15 km) Przeł. Małastowska (20 km) Przysłup (23 km) Nowica (25,5 km) Bielanka (33,5 km) Szymbark (38 km) Gorlice (44,5 km) 

44,5 km, 5 h, trasa - trudna

Profil wysokościowy trasy:

44

OPIS:

Trasa dość długa i trudna, z kilkoma wymagającymi podjazdami, i... pięknymi widokami. Obfituje w liczne ślady kultury i zabytki po Łemkach, zamieszkujących dawniej te rejony. Z rynku w Gorlicach (1) (2) (3), ruszamy na południe ul. Mickiewicza, przekraczamy most na Ropie, i jedziemy na wprost drogą 993. Przy stadionie skręcamy w prawo za szlakami niebieskim pieszym i żółtym rowerowym, i wzdłuż Sękówki, koło pałacu dojeżdżamy do Sękowej. Za mostem okazały kościół drewniany (UNESCO) (4). Wracamy na główną drogę, ponownie przekraczamy most i po 200 m skręcamy w lewo. Aż do Małastowa trzymamy się żółtego szlaku rowerowego. W Owczarach mijamy kolejny obiekt z listy UNESCO - drewnianą cerkiew (5). Kończy się asfalt, szutrówką wspinamy się na przełęcz, a następnie stromo opadamy do drogi 977, gdzie skręcamy w prawo. Mijamy murowany kościół w Małastowie (6), nieco dalej odbijamy na chwilę w lewo, by zwiedzić podobny obiekt w Pętnej (7). Długim, mozolnym podjazdem wznosimy się na Przełęcz Małastowską. Na przełęczy okazały cmentarzy wojennych z I woj. św. (8). Skręcamy w prawo i kontynuujemy podjazd aż do rozjazdu (w prawo droga do schroniska), gdzie wybieramy lewą odnogę i opadamy do Nowicy, mijając dwie zabytkowe cerkwie. Za tą drugą odbijamy w prawo i rozpoczynamy kolejny podjazd zboczem Magury Małastowskiej, po czym opadamy do Bielanki. Przy bocznej uliczce, z prawej strony mamy kolejny obiekt na Szlaku Architektury Drewnianej – cerkiew z XVIII w. (9), a przy wyjeździe ze wsi z lewej – współczesną murowaną cerkiew. Poniżej wsi mijamy leśniczówkę z łowiskiem pstrąga, nieco dalej miejsce biwakowe. Wyjeżdżamy z lasu i skręcamy w lewo (zielony szlak). Przed nami krótki podjazd, a następnie zjazd do Szymbarku i znajdujących się tam zabytków: drewniany kościół (10), skansen (11) i dwór (12). Na wysokości kościółka odbijamy na północ i wąskim asfaltem podjeżdżamy do osiedla Nadjazie. Na końcu drogi skręcamy w prawo i stromą gruntową ścieżką zjeżdżamy do asfaltu. Poruszamy się na wprost, wzdłuż rzeki w kierunku Gorlic. Po 1 km, na skrzyżowaniu skręcamy w prawo, a 100 m dalej, tuż przed mostem, w wąską drogę w lewo. Po kolejnym kilometrze opuszczamy skręcającą w lewo dróżkę asfaltową jadąc na wprost. Po kliku metrach przechodzimy kładką na drugą stronę Ropy i kontynuujemy jazdę w dół rzeki ścieżką gruntową. Kolejną kładką wracamy na lewy brzeg rzeki, skręcamy w prawo i drogą asfaltową wracamy do Gorlic.

ATRAKCJE NA TRASIE:

 • Kościół parafialny w Gorlicach (1) – wybudowany w latach 20. XX w. Wnętrze zdobią obrazy namalowane m.in. przez J. Mehoffera, P. Stykę, J. Stachiewicza.
 • Góra Cmentarna (357 m n.p.m.) w Gorlicach (2) – na jej wierzchołku położony jest centralny cmentarz-mauzoleum bitwy gorlickiej 1915 r.
 • Dwór Karwacjanów w Gorlicach (3) – wybudowany w XV w. w stylu renesansowym. Zniszczony został w czasie II woj. św. W latach powojennych w wyniku rekonstrukcji przywrócono mu dawny wygląd. Obecnie siedziba Małopolskiej Galerii Sztuki „Dwór Karwacjanów”.
 • Drewniany kościół w Sękowej (4) – jeden z najpiękniejszych zabytków drewnianej architektury sakralnej. Zbudowany został około 1520 r. Obiekt o konstrukcji drewnianej ze ścianami i dachem krytymi gontem. W XVIII w. dodano wieżę oraz soboty – charakterystyczne zadaszenie przylegające do ścian świątyni. Wystrój wnętrza współczesny – dawny, zabytkowy, został zniszczony w czasie I wojny światowej. Świątynia znajduje się na Liście UNESCO.
 • Drewniana cerkiew w Owczarach (5) – wzniesiona w 1653 r., wielokrotnie odnawiana. Wewnątrz ikonostas z XVIII w. oraz polichromie z 1938 r. Obiekt na Liście UNESCO. 
 • Kościół w Małastowie (6) – dawna cerkiew greckokatolicka wzniesiona w 1805 r.
 • Kościół w Pętnej (7) – dawna cerkiew greckokatolicka z 1916 r. Obok drewniana dzwonnica i cmentarz przycerkiewny. Świątynia współużytkowana przez grekokatolików i katolików.
 • Cmentarze z I wojny światowej (8) – zobacz opis do trasy nr 22 na str. 47.
 • Cerkiew w Bielance (9) – zbudowana w 1773 r. Między nawą a prezbiterium kompletny ikonostas barokowy z XVIII w.
 • Drewniany kościół w Szymbarku (10) – z 1782 r.z nietypową dla drewnianych świątyń fasadą, wzorowaną na frontalnych elewacjach murowanych kościołów barokowych.
 • Ośrodek Budownictwa Ludowego w Szymbarku (11) – niewielki skansen, w którym można podziwiać budynki mieszkalne i gospodarcze, w większości pochodzące z XIX w., przeniesione z okolicznych wiosek.
 • Kasztel w Szymbarku (12) – dwór z I poł. XVI w. w stylu włoskiego renesansu. Uwagę zwracają cztery narożne alkierze oraz piękna attyka.

  Kasztel w Szymbarku

Mapa trasy:

mapa

Legenda do map

Pobierz trasę w formacie GPX