Szlak świętego Szymona

Rzeźby świętych w Lipnicy Murowanej, czerwone figury trzech osób

Niewielka Lipnica Murowana wydała aż dwoje świętych oraz jedną błogosławioną. Przy rynku w Lipnicy stoi kościół parafialny – sanktuarium św. Szymona z Lipnicy. Oprócz niego w miejscowości jest jeszcze kilka innych miejsc związanych z lipniczanami wyniesionymi na ołtarze, a łączy je Szlak św. Szymona. Niedługa trasa rozpoczyna się przy kościółku św. Leonarda – to jedna z kilku drewnianych świątyń w Małopolsce wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tu znajduje się tablica informacyjna szlaku. Potem udać się można do dworu Ledóchowskich, z której to rodziny wywodziły się siostry Ledóchowskie: starsza św. Urszula oraz młodsza bł. Maria Teresa. Szlak prowadzi również na rynek z figurą św. Szymona, do kościoła św. Andrzeja Apostoła i do dawnej szkoły parafialnej, obecnie mieszczącej izbę regionalną..