Malopoľská cesta sv. Jakuba

Oznakowanie szlaku św. Jakuba - żółta muszla na niebieskim tle
Malopoľská cesta sv. Jakuba vedie dolinou Visly a je spojená so stredovekým traktom, ktorým sa cestovalo už za čias prvých Piastovcov.
K jej významu dopomohlo rozmiestnenie kostolov sv. Jakuba staršieho apoštola. Môžu svedčiť o tom, že tu na tomto mieste existoval v stredoveku pútnický chodník vedúci k hrobu sv. Jakuba staršieho, apoštola v Staniago de Compostela. Kostoly sa nachádzali blízko pri sebe, vďaka čomu mohli byť vzdialenosti medzi nimi prejdené v priebehu jedného dňa.
V roku 2008 bol zrekonštruovaný prvý úsek Malopoľskej cesty sv. Jakuba z Pałecznice cez Więcławice Stare. Celá trasa má necelých 200 km a je rozdelená na 9 etáp. Chodníkom je možné prejsť zo Sandomierza do Krakova. Pri pohybe po chodníku nám pomáhajú špeciálne znaky predstavujúce mušle sv. Jakuba, ktoré sú symbolom chodníka.
Chodník vedie poľnými a spevnenými cestami cez malebnú krajinu. Na jej trase sa nachádzajú pútnické strediská.
Malopoľský chodník sa začleňuje do siete existujúcich poľských Jakubových chodníkov a tie sú časťou európskych chodníkov, ktoré vedú do španielskeho mesta Santiago de Compostela.
www.malopolskadroga.swjakub.pl