Facebook link

Okresné múzeum Nowy Sącz - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Muzeum Okręgowe Nowy Sącz

Okresné múzeum Nowy Sącz

Zdjęcie przedstawia fasadę Muzeum Okręgowego znajdującego się w Nowym Sączu.
ul. Jagiellońska 56, 33-300 Nowy Sącz Turistický región: Tarnów i okolice
tel. +48 184437708
tel. +48 184437865
Začiatky múzejníctva v Nowom Sączi siahajú do obdobia 80. a 90. rokov 19. storočia, kedy sa začali zhromažďovať historické pamiatky a artefakty.
V roku 1896 určil Józef Wieniawa-Zubrzycki svoj dom na Jagiellońskej ulici 35 za sídlo mestskej knižnice a múzea. Exponáty tu však nikdy neboli vystavené. Zbierky sa prezentovali príležitostne na rôznych miestach, o. i. v miestnej radnici. Hoci sa v roku 1909 a 1910 prijímali ďalšie uznesenia týkajúce sa tvorby múzea, táto myšlienka sa obnovila až po ukončení 1. svetovej vojny. Po získaní nezávislosti sa obnovili rekonštrukčné práce zámku v Nowom Sączi, čím sa umožnilo premiestnenie knižnice a múzea do týchto priestorov. Muzeálne zbierky boli nakoniec sprístupnené 12. augusta 1938. Na ďalší rok došlo k nemeckej okupácii a časť najcennejších objektov sa znova ocitla v súkromnom vlastníctve s cieľom ich zabezpečenia a ukrytia. V januári 1945 došlo k výbuchu skladu s muníciou a zo zámku s muzeálnymi artefaktmi zostali len ruiny. V roku 2006 sa oddelenie v Szymbarku spolu s filiálkou v Bartnom pripojilo k novovytvorenému gorlickému múzeu s názvom „Dwory Karwacjanów i Gładyszów”. zdroj: http://muzeum.sacz.pl/o-muzeum/historia/

Súvisiace príspevky