Facebook link

Cerkov zasvätená Starostlivosti Matky Božej vo Wolowci - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cerkiew Opieki Matki Bożej Wołowiec

Cerkov zasvätená Starostlivosti Matky Božej vo Wolowci

Drewniana cerkiew.
Wołowiec, 38-307 Sękowa Turistický región: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183518454
Pobočka gréckokatolíckej cerkvi Starostlivosti Bohorodičky vo Wolowci (v súčasnosti pravoslávna cerkov zasvätená tomu istému svätému) bola postavená v XVIII. st.
Je to západolemkovská cerkov s lomenými stanovými strechami a cibuľkovým ukončením. Má izbicové veže a trojdielny pôdorys interiéru, s jednoducho uzatvoreným presbytériom. Interiér, okrem lode, v ktorej je viditeľná stanová strecha, je pokrytý plochými stropmi. V lodi a babinci sa zachovali fragmenty ornamentálnej a figurálnej polychrómie z XIX. storočia. Ikonostas z konca XVIII. storočia, ktorý sa tu nachádza, predstavuje depozit múzea v Łańcute.