Facebook link

Ľudový Dom Františka Čviževiča v Tatranskej Bukovine - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Dom Ludowy Bukowina Tatrzańska

Ľudový Dom Františka Čviževiča v Tatranskej Bukovine

Drewniany piętrowy dom.
ul. T. Kościuszki 87, 43-530 Bukowina Tatrzańska Turistický región: Tatry i Podhale
tel. +48 182077221
Iniciátorom stavby Ľudového domu bol učiteľ bukovanskej školy Franciszek Ćwiżewicz. Vďaka námahe Bukovčanov, a taktiež Združeniu priateľov Bukoviny bol tento objekt postavený v rokoch 1928-1932.
Podmurovka pôvodnej budovy je z kameňa. Bola postavená s pôdorysom mnohouholníka, ktorého hlavnú os predstavuje predĺžený obdĺžnik. K nemu sú pristavané bočné krídla - menšie spredu a väčšie v zadnej časti. Predná časť je podopieraná na 4 stĺpoch. Strechy všetkých častí sú pokryté šindľami. Na vrchole sú charakteristické ozdobné goralské motívy, tzv. slniečka, na hrebeni sú vyrezané „pazdury“ (zvislé drevené ozdoby). Objekt v súčasnej dobe – podobne ako v minulosti – slúžil kultúre, svoje sídlo tu má Bukowanské centrum kultúry – Ľudový dom.