Facebook link

Kostol sv. Mikuláša v Tabaszowej - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół świętego Mikołaja Biskupa Tabaszowa

Kostol sv. Mikuláša v Tabaszowej

Wnętrze drewnianego kościoła. Bogate polichromie, zdobione ołtarze.
Kostol bol postavený v roku 1753 v neďalekom Tęgoborze a na súčasné miesto, výhľadovo veľmi zaujímavé, bol prenesený v roku 1982.
Je to budova so zrubovou konštrukciou, so stenami zvislo odebnenými. Na debnení steny uzatvárajúcej presbytérium bola v 1. pol. 19. st. namaľovaná skupina Ukrižovania. Interiér je pokrytý plochými stropmi. Steny chrámu ozdobuje ornamentálno-figurálna polychrómia z roku 1895. Rokokové oltáre pochádzajú z 18 st. V hlavnom oltári je viditeľný barokový obraz Matky Božej s Dieťaťom z 18. st. a obraz sv. Mikuláša pochádzajúci z konca 19. st.