Facebook link

Łomnica-Zdrój - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Łomnica-Zdrój

Łomnica-Zdrój

Łomnica Zdrój mgielny łuk
Łomnica-Zdrój
Łomnické minerálne vody to sú kyselky vyskytujúce sa vo flyšových výtvoroch v regióne šikmých zón uľahčujúcich infiltráciu dažďových vôd a privádzajúcich voľný oxid uhličitý. Rozvoj Łomnice ako kúpeľov sa začal v roku 1910. Vtedy boli po prvýkrát využité. Najviac sa ich nachádza v hornej časti obce. Obsahujú veľké množstvo oxidu uhličitého. Využívané sú na liečenie chorôb obehového systému.